Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích

Co jsme?

Diakonie ČCE Krabčice je nestátní organizace poskytující sociální služby pro seniory. Specializujeme se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Působíme na Podřipsku již 150 let. Naši ambicí je budovat domov pro naše rodiče.
Provoz služby finančně podporuje Ústecký Kraj

Domov pro seniory

V domově pro seniory poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tato služba je určena osobám od 65 let. 

 

Kvalitní službu nejsme schopni poskytnout osobám, 

 • které nevyžadují, nepotřebují nebo odmítají celodenní stravování
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • jejichž chování a jednání (např. psychopatické osobnosti) by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití 
 • které jsou závislé na návykové látce
 • které mají chronické duševní onemocnění
 • které byly v minulosti odsouzeny za násilný či majetkový trestný čin. Tyto osoby budou přijaty jen na základě kladného psychiatrického a psychologického vyšetření u odborníků určených poskytovatelem sociální služby

Základní činnosti poskytované služby:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti 
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další činnosti poskytované služby:

 1. Zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do zařízení praktický lékař, 1x v týdnu psychiatr a dle potřeby kožní lékař)
 2. Pohybová rehabilitace
 3. Poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, pohřebních rozloučení, biblických hodin, pastorační péče a doprovázení umírajících).

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha