Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích

Co jsme?

Diakonie ČCE Krabčice je nestátní organizace poskytující sociální služby pro seniory. Specializujeme se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Působíme na Podřipsku již 150 let. Naši ambicí je budovat domov pro naše rodiče.
Provoz služby finančně podporuje Ústecký Kraj

Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí či ostatními typy demence. Tato služba je určena osobám od 50let věku.

Náš domov patří mezi zakládající členy České alzheimerovské společnosti (dále jen "ČALS") a to zejména díky osobě tehdejšího ředitele Mgr. Miroslava Erdingera a Pavly Krejčeříkové - Hýblové, oba jsou držiteli Zlaté vážky, která se uděluje lidem, kteří se zasadili o rozvoj péče o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Od roku 1996, kdy jsme první Vážku uvedli do provozu, je tento koncept neustále inovován. V loňském roce jsme otevřeli již pátou Vážku. Každá má svou jedinečnou atmosféru, v každé jsme uplatnili naše dosavadní zkušenosti
a poznání. V současné době jsou pro 11 lidí každé Vážky neustále k dispozici dva pracovníci, přičemž pro klienty jsme vytvořili malé komunity, které jsou významným faktorem pro jejich soběstačné fungování. Záměrně jsme upustili od terminologie zdravotnických zařízení a jednotlivá oddělení, kde poskytujeme specializovanou péči,
tak pojmenováváme dle symbolu v logu ČALS - tedy symbol Vážka.

 

Kvalitní službu nejsme schopni poskytnout osobám,

 • které nevyžadují, nepotřebují nebo odmítají celodenní stravování
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • které byly v minulosti odsouzeny za násilný či majetkový trestný čin. Tyto osoby budou přijaty jen na základě kladného psychiatrického a psychologického vyšetření u odborníků určených poskytovatelem služby

logo ČALSZákladní činnosti poskytované služby:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další činnosti poskytované služby:

 1. Zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do zařízení praktický lékař, 1x v týdnu psychiatr a dle potřeby kožní lékař)
 2. Pohybová rehabilitace
 3. Poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, pohřebních rozloučení, biblických hodin, pastorační péče
  a doprovázení umírajících).

Spolupráce s Českou alzheimerovskou společností:

Jsme certifikovaným pracovištěm a zároveň kontaktním místem ČALS, poskytujeme poradenské služby, během kterých je možné provést měření kognitivních funkcí a získat odborné rady a zkušenosti v pečování o blízkého člena domácnosti. Organizujeme tzv. Dny paměti - kdy veřejnosti předáváme aktuální informace o Alzheimerově chorobě. Pravidelně po 18měsících prochází naše služba kvalifikovaným auditem poskytované služby, na jehož základě je udělen certifikát kvality a oprávnění užívat symbol Vážky, jakožto symbol ČALS.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha