Středisko Diakonie ČCE v Krabčicích

Co jsme?

Diakonie ČCE Krabčice je nestátní organizace poskytující sociální služby pro seniory. Specializujeme se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Působíme na Podřipsku již 150 let. Naši ambicí je budovat domov pro naše rodiče.
Provoz služby finančně podporuje Ústecký Kraj

Domov se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí či ostatními typy demence. Tato služba je určena osobám od 50let věku.

Náš domov patří mezi zakládající členy České alzheimerovské společnosti (dále jen "ČALS") a to zejména díky osobě tehdejšího ředitele Mgr. Miroslava Erdingera a Pavly Krejčeříkové - Hýblové, oba jsou držiteli Zlaté vážky, která se uděluje lidem, kteří se zasadili o rozvoj péče o lidi s Alzheimerovou nemocí.

Od roku 1996, kdy jsme první Vážku uvedli do provozu, je tento koncept neustále inovován. V loňském roce jsme otevřeli již pátou Vážku. Každá má svou jedinečnou atmosféru, v každé jsme uplatnili naše dosavadní zkušenosti
a poznání. V současné době jsou pro 11 lidí každé Vážky neustále k dispozici dva pracovníci, přičemž pro klienty jsme vytvořili malé komunity, které jsou významným faktorem pro jejich soběstačné fungování. Záměrně jsme upustili od terminologie zdravotnických zařízení a jednotlivá oddělení, kde poskytujeme specializovanou péči,
tak pojmenováváme dle symbolu v logu ČALS - tedy symbol Vážka.

 

Kvalitní službu nejsme schopni poskytnout osobám,

 • které nevyžadují, nepotřebují nebo odmítají celodenní stravování
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • které byly v minulosti odsouzeny za násilný či majetkový trestný čin. Tyto osoby budou přijaty jen na základě kladného psychiatrického a psychologického vyšetření u odborníků určených poskytovatelem služby

logo ČALSZákladní činnosti poskytované služby:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další činnosti poskytované služby:

 1. Zajištění pravidelné lékařské péče (2x v týdnu dochází do zařízení praktický lékař, 1x v týdnu psychiatr a dle potřeby kožní lékař)
 2. Pohybová rehabilitace
 3. Poskytnutí duchovní péče (organizace bohoslužeb, pohřebních rozloučení, biblických hodin, pastorační péče
  a doprovázení umírajících).

Spolupráce s Českou alzheimerovskou společností:

Jsme certifikovaným pracovištěm a zároveň kontaktním místem ČALS, poskytujeme poradenské služby, během kterých je možné provést měření kognitivních funkcí a získat odborné rady a zkušenosti v pečování o blízkého člena domácnosti. Organizujeme tzv. Dny paměti - kdy veřejnosti předáváme aktuální informace o Alzheimerově chorobě. Pravidelně po 18měsících prochází naše služba kvalifikovaným auditem poskytované služby, na jehož základě je udělen certifikát kvality a oprávnění užívat symbol Vážky, jakožto symbol ČALS.

 

 

NAZEV WEBU