NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a lidem s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Tyto dvě služby se nazývají domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služby poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pod Krajským úřadem Ústeckého kraje.